2019-20. I.félév      
           
5.a hétfő kedd szerda csütörtök péntek
1 testn mat mat term.ism mat
2 t/rajz term.ism testn mat techn/inf
3 tört a/n etika/hit tört a/n
4 a/n testn dráma testn testn/r
5 magyar magyar magyar magyar of
6   techn/inf ének a/n/m  
           
5.b          
1 testn magyar dráma magyar term.ism
2 t/mat mat testn tört magyar
3 rajz a/n etika/hit mat a/n
4 a/n testn term.ism testn testn/m
5 techn/inf tört mat ének techn/inf
6   magyar of a/n/m  
           
6.a          
1 mat mat magyar mat tört
2 magyar magyar tört testn a/n
3 a/n testn term.ism ének testn
4 testn a/n etika/hit rajz mat
5 fiz techn/inf testn term.ism magyar
6 techn/inf of a/n/m    
           
6.b          
1 magyar term.ism mat tört mat
2 mat magyar magyar testn a/n
3 a/n testn fiz mat testn
4 testn a/n etika/hit techn/inf magyar
5 term.ism tört testn techn/inf rajz
6   ének a/n/m of  
           
7.a          
1 kém földrajz ének fiz földrajz
2 tört a/n magyar kém testn
3 mat magyar mat a/n mat
4 biol mat of magyar a/n
5 testn testn etika/hit testn tört
6 magyar fiz testn techn/inf rajz
7 a/n   techn/inf    
           
7.b          
1 tört fiz biol ének fiz
2 kém a/n mat tört testn
3 magyar mat magyar a/n magyar
4 földrajz magyar techn/inf mat a/n
5 testn testn etika/hit testn kém
6 mat of testn földrajz techn/inf
7 a/n   rajz    
           
           
           
8.a          
1 földrajz mat földrajz a/n inf
2 a/n magyar of magyar fiz
3 biol ének testn biol kém
4 kém fiz mat mat mat
5 tört a/n magyar tört magyar
6 testn testn etika/hit testn testn
7   rajz a/n  inf  
8.b          
1 of magyar inf a/n ének
2 a/n mat földrajz mat biol
3 fiz földrajz testn fiz tört
4 tört biol magyar magyar magyar
5 kém a/n mat kém mat
6 testn testn etika/hit testn testn
7   inf a/n rajz