Névadónk

 

Iskolánk névadója, Nagy Imre (1896. június 6. - 1958. június 16.) a magyar történelem sokoldalú személyisége volt. A szabadság és a nemzeti függetlenség jelképévé vált Magyarországon.

Nemzeti hős, az 1956-os forradalom és szabadságharc mártír miniszterelnöke, európai nagyságrendű politikus, a szovjet elnyomás alatt álló Magyarország egyik vezetője. Demokratikus gondolkodású, emberséges és józan ítélőképességű ember, aki egy élhető, igazságosan működő Magyarországot akart megvalósítani. 1956 őszén a forradalmárok és szabadságharcosok vezetőjükké választották.

Nagy Imre szellemisége, elvei, az általa képviselt értékek (a nemzeti identitás, a hagyományok őrzése, az egyetemes emberi szabadságjogok elkötelezett védelme, a demokrácia és tolerancia eszméinek ápolása) melletti kitartása, nemzetéhez és a forradalomhoz való hűsége örök példát mutathat a fiatal generációk számára is.