Iskolába hívogató

2017.12.01 11:48

Kedves Szülők!

 

A Budapest XXI. Kerületi Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola iránt érdeklődő szülők és nagycsoportos óvodás gyermekeik részére játékos ismerkedő foglalkozásokat indít

 

„Eszterlánc” címmel

 

Időpontja:      2018. január 30-tól  1615– 1700óráig

                        minden második kedden    

 

Helye:             Az iskola terei

 

Célja:              Elősegítjük az örömteli iskolakezdést. A foglalkozásokon
                        való aktív részvétel lehetővé teszi, hogy a gyermek
                        személyesen is megismerje a tanító néniket.                        A foglalkozások azokat a képességeket
                        és készségeket fejlesztik, amelyek elengedhetetlenek a       sikeres iskolakezdéshez

 

Módja:            Játékos foglalkozások

 

A foglalkozásokat vezeti: 1.a tanító néni: Bayer Gyöngyi

                                                                    Gárday-Szanyi Angelika

                                                                      

                                           1.b tanító néni: Nagyné Huri Ildikó

                                                                    Kemény Zsuzsa

                       

                                           1.c tanító néni: Okrana Erika                                               

                                                                    Eperjesi Judit

                                               

Az Eszterlánc foglalkozásokra bármikor bekapcsolódhatnak.

 

Érdeklődni és jelentkezni a 427-0197-es telefonszámon, vagy személyesen az iskola titkárságán lehet.

 

 

ISKOLÁBA HÍVOGATÓ NAPTÁR

 

 

2018.

                                                        

január  30.            1615 – 1700        „Eszterlánc” program indítása

február 13.            1615 – 1700        „Eszterlánc” program

február 27.            1615 – 1700        „Eszterlánc” program

március 13.           1615 – 1700        „Eszterlánc” program

                                                           Művészeti Iskola foglalkozásai

                                                           (tánc, dráma, kézműves)

március 27.           1615 – 1700        „Eszterlánc” program zárása

 

február   7.              800 – 1000        Nyílt nap 4. a, 4. b, 4.c osztályban

március  6.              800 – 1000        Nyílt nap 4. a, 4. b, 4.c osztályban

 

április   10.            1500 − 1700        Húsvéti kézműves foglalkozás

 

 

 

 

Iskolánk a 2018/2019-as tanévben is szeretettel várja az első osztályba lépő gyerekeket.

 

Otthonos, barátságos, jól felszerelt tantermeink, szaktermeink mellett tágas terek, játszóudvar, sportudvar biztosítja az egészséges környezetet; nagyfokú hivatástudattal rendelkező, jól felkészült nevelőtestületünk pedig a derűs iskolai életet, melynek fő célja: a tanuláshoz szükséges képességek biztos alapozása (olvasás, írás, számolás, gondolkodás, beszéd), a tanulás megszerettetése, a személyiség fejlesztése.

 

Iskolánk nevelő-oktató munkájának kiemelt területei:

1.      Minőségi alapozás, biztos olvasási, írási, számolási és beszédkészség kialakítása a tanulók egyéni tempójához, képességéhez, életkorához igazodó módszerek alkalmazásával

2.      Tehetséggondozás: minden területen, iskolánk Akkreditált Kiváló Tehetségpont

3.      Fejlesztés: külön óraszámban szakemberek irányításával

4.      Sokoldalú művészeti- és sporttevékenység

 

Tanítványainknak reggel 6-tól 17 óráig biztosítunk ügyeletet.

 

Angol és német nyelvet oktatunk csoportbontásban: 3. osztálytól. Felső tagozaton emelt óraszámban képesség szerinti csoportbontásban.

 

A matematika tantárgy oktatására heti plusz egy órát fordítunk alsó tagozatban, ez lehetőséget ad a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra.

 

A mindennapos testneveléshez feltételeink a tornacsarnokban biztosítottak. Iskolánk szép eredményeket ér el kerületi, fővárosi, országos sportversenyeken.

 

Kiemelten foglalkozunk a környezetvédelemmel, a környezettudatos magatartás kialakításával, 2008-tól elnyertük az ÖKO-ISKOLA címet. 2014-től örökös ÖKO-ISKOLA lettünk.

 

 

A tanuláshoz, az értékközvetítéshez hatékonyan járul hozzá iskolánk feltételrendszere:

-          Gazdag választékú könyvtár

-          Sokszínű művelődési és szabadidős kínálat

 

A pedagógusok munkáját fejlesztő szakemberek segítik, mely lehetővé teszi az egyénre szabott fejlesztést. (pszichológus, logopédus, fejlesztő pedagógus, családgondozó)

A 2018-2019-es tanévben három első osztályt indítunk: HAGYOMÁNYOS (1.a, 1.b) és LOGOPÉDIAI (1.c)
osztály formában

 

Mindhárom forma közös jellemzője, hogy

-       otthonos, tanulást segítő környezetet biztosít, ahol a gyerekek jól érzik magukat, ez ösztönzően hat tevékenységükre

-       az ismeretszerzés a játék és a felfedezés örömeire épül, ehhez igazodó taneszközökkel, a szótagoló-elemző-összetevő olvasási, és kompetenciafejlesztő módszerek alkalmazásával

 

Az egységes alaptevékenységen felül a személyiségfejlesztés, a sportolás és a művészetek foglalkozásait építjük a gyerekek napirendjébe.

 

Az Alapfokú Művészeti Iskolában a képzés színjáték, tánc és képzőművészeti tagozaton folyik.

 

Az iskolánkba jelentkezőknek a leendő tanítók által vezetett Eszterlánc program nyújt lehetőséget az ismerkedésre, az iskolai élet megszerettetésére; 2018. január 30-tól keddi napokon 1615-1700 óráig.

Logopédiai osztályunkat (1. c) kis létszámmal indítjuk.

 

 

Nyílt napok: 2018. február 7. és március 6.

—————

Vissza