Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról

2020.06.02 10:29

Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról

 

2010-ben az Országgyűlés június 4-ét hivatalosan a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. Ennek oka, hogy „…a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme.”

100 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én a Versailles melletti Nagy-Trianon palotában aláírták az első világháborút Magyarország számára lezáró békét. Az okmány szentesítette a történelmi Magyarország felbomlását.

A trianoni békedöntéssel Magyarország területének több mint kétharmad részét vesztette el, nagysága 282 870 km2-ről 93 963km2-re csökkent.  18 264 533 lakosából 7 980 143 maradt, tehát minden harmadik magyar a trianoni határokon túlra került.

 

A béke következményeként elcsatolt területeket ma is nemzettestünk részeinek tekintjük.

A Felvidéknek nevezett  Észak-Magyarországot és Kárpátalját Csehszlovákia kapta kárpótlásul a világháborúban elszenvedett veszteségekért.

Románia része lett Erdély, azok a Királyhágón túli területek, amelyek valaha Erdélyi Fejedelemség néven voltak részei a magyar történelemnek.

A Bánság (a Duna, a Tisza, a Maros, a Temes és a Déli-Kárpátok által határolt terület) kétharmad része Romániához, egyharmad része pedig Jugoszláviához került.

Bácska (történelmi tájegység a Duna-Tisza köze déli részén) szintén Jugoszlávia része lett.

Burgenlandot, azaz a nyugat-magyarországi Őrvidéket Ausztriához csatolták.

 

A trianoni békeszerződés aláírásáról mint nemzeti gyásznapról, így írt egy korabeli tudósító: „A budapesti templomokban megkondultak a határok, a gyártelepek megszólaltatták szirénáikat, és a borongós őszies levegőben tovahömpölygő szomorú hanghullámok a nemzeti összeomlás fájdalmas gyászát jelentették. Ma tehát elszakították tőlünk a ragyogó magyar városokat: a kincses Kolozsvárt, a Rákócziak Kassáját, a koronázó Pozsonyt, az iparkodó Temesvárt, a vértanúk városát, Aradot és a többit mind, felnevelt, kedves gyermekeinket, a drága, szép magyar centrumokat.  Ma hazátlanná tettek véreink közül sok millió hű és becsületes embert… A város és az ország némán, méltóságteljesen, de komor daccal tüntetett az erőszakos béke ellen…”

 

Ma a Kárpát-medence nyolc államában élnek szétszórtan a magyarok, ezen a napon rájuk emlékezünk.

 

www.youtube.com/watch?v=q9uk-Ebk3SM

 

—————

Vissza