Szülői tájékoztató

2020.08.28 16:26

Kedves Szülők, Kedves Tanulók!

A tanítás hagyományos módon kezdődik a 2020/2021-es tanévben iskolánkban.

Ünnepélyes tanévnyitó: 2020. szeptember 1. kedd 8:00.

A tanévnyitó ünnepély menete:

Kizárólag az első osztályosokat kísérheti be 1 fő szülő az iskolai udvarra. A többi évfolyam tanulói a belépés után az osztálytermeikbe mennek, szülő az épületbe nem jöhet be.

8:00-kor az első osztályosokat köszöntjük az udvaron, majd őket tanítóik kísérik a termeikbe, ahol iskolarádión keresztül hallgatjuk meg a műsort. Ezt 3 osztályfőnöki óra követi.

Az első osztályos tanulókat az első héten ebéd után haza lehet vinni. A többi évfolyamon az első tanítási napon lehet csak ebéd után hazavinni (kb. 12 óra).

A járványveszély még nem múlt el. A hatályos EMMI rendelet számos feladatot ró ránk, amiknek igyekszünk a lehető legnagyobb mértékben eleget tenni. Gyermekeink egészségének védelmében a következők megértésében, betartásában kérjük az Önök segítségét:

  1. Az iskolába való belépés 2 bejáraton történik. A felső tagozat a főbejáraton, az alsó tagozat az oldalsó (1.) kapun léphet be a nagyobb csoportosulás elkerülése érdekében. Ha kérhetjük, egy hozzátartozó hozza a kapuig a gyereket és egy jöjjön érte. Az oldalsó kaput fél 8-kor nyitjuk ki, és 8 órakor bezárjuk. A hajnali ügyeletre a főbejáraton kell bejönni. Az épület elhagyása mindenki számára a főbejáraton történik.
  1. Kérjük a szülőket, hogy 1 db szájmaszkot készítsenek a gyerekeknek. A SZÁJMASZK megléte minden nap, minden diák számára KÖTELEZŐ. Hiánya fegyelmi vétségnek tekinthető.
  2. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy az iskolába kizárólag egészséges személy léphet be. Ha bármely gyermeken a Corona-vírusra jellemző tünetet észlelünk, azonnal elkülönítjük és értesítjük a szülőket. Ezért kiemelten fontos, hogy az év eleji szülői értekezleten kitöltendő adatlapon Önök valós, pontos elérhetőségeket adjanak meg!
  3. A szülői értekezletre minden gyermek részéről 1 fő szülő/gondviselő érkezzen, a maszk használata kötelező.
  4. Az intézményben dolgozó pedagógusok egyéni döntése alapján a maszk viselése a tanítási órákon kötelező lehet.
  5. A közösségi területeken (folyosók, aula, mosdók, stb.) a maszk viselése a diákok számára is kötelező.
  6. A találkozások minimálisra csökkentése érdekében a szakórákat is az osztályok saját termeiben tartjuk, kivétel kémia és a csoportbontásban tartott órák.
  7. A rendszeres kézmosás és kézfertőtlenítés elvégzéshez szükséges feltételek a rendelkezésünkre állnak, kérjük, hogy Önök is erősítsék gyermekeikben ezek használatának fontosságát.
  8. Az osztályprogramok, rendezvények, kirándulások egyelőre nem kerülnek megrendezésre.

További tájékoztatást az első szülői értekezleten az osztályfőnöktől kaphatnak.

A fenti intézkedések visszavonásig vannak érvényben.

A Covid-19 járvánnyal kapcsolatos, iskolánkat érintő változásokról folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.

Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra!

Budapest, 2020. augusztus  28.

 

Köszönettel és tisztelettel:

a Nagy Imre Általános Iskola vezetése

 

—————

Vissza