Tájékoztatás a gyógytestnevelésrő

2020.03.16 20:05

Figyelemmel a Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozatában (a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről) foglaltakra, tájékoztatom, hogy a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXI. Kerület Tagintézménye által biztosított gyógytestnevelési ellátás megváltozott formában kerül biztosításra. A tanuszodai foglalkozások nem kerülnek megtartásra, illetve a tornatermi foglalkozások helyett, az érintettek otthonukban, szülői felügyelet mellett végzik a korábban megtanult és begyakorolt, egyéni diagnózisuknak megfelelő mobilizáló és általános testtartásjavító gyakorlatsorokat. Ennek támogató segítségnyújtása céljából szakszolgálatunk gyógytestnevelői a szülők/gondviselők számára közvetlenül, rövid időn belül eljuttatják (e-mailben, vagy postai úton) az egyes tanulók egyéni diagnózisához illeszkedő, rajzírásos és szöveges leírást is tartalmazó formátumú gyakorlatsorokat. Ezen túlmenően folyamatos, telefonos konzultációt biztosítanak a szülők/gondviselők részére a felmerülő kérdéseikről.

—————

Vissza