Tankerületi közlemény - beiratkozás

2018.03.26 13:23

 

 

Tisztelt Szülők!

 

A Kormányhivatal közzétette a tankötelessé vált, 2018. év szeptemberében iskolát kezdő gyermekek beíratásának időpontjait.

 

 

2018. április 12. (csütörtök) 8.00 – 19 óra között

2018. április 13. (péntek)      8.00 – 19 óra között

 

A fenti két napon kereshetik fel a Szülők a lakóhely szerint illetékes körzeti iskolát, vagy a választott iskolát. /Amennyiben nem a körzeti iskolába íratják be gyermeküket, az intézményt akkor is tájékoztassák! /

A választott iskola csak akkor veheti fel a körzetén kívüli gyermeket, ha a körzetében életvitelszerűen lakó gyermekek már beiratkoztak, és még van szabad hely. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. §-ának vonatkozó része értelmében; amennyiben az intézmény körzetében lakó tanköteles gyermekek után még vannak üres helyek, akkor a hátrányos helyzetű - és sajátos nevelési igényűeket kell előnybe részesíteni. De figyelemmel kell lennünk a különleges helyzetűekre is (pl. akinek szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő; vagy testvére az adott iskola tanulója stb.), ezután lehetséges a körzeten kívül élőket felvenni az üres helyekre.

 

Az iskolai körzetekről az óvodákban, iskolákban is tájékozódhatnak, illetve az önkormányzat és az iskolák honlapján is megtalálható a lista.

 

Beiratkozáskor a szülő személyazonosítására alkalmas igazolványa, lakcímkártyája mellett a következő dokumentumokat vigyék magukkal:

1.) A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (érvényes személyi igazolvány vagy érvényes útlevél, ezek hiányában anyakönyvi kivonat) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya).

2.) A gyermek iskolába lépéséhez  szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (a gyermek iskolaérettségének igazolása). Ez lehet:

  1. óvodai szakvélemény;
  2. nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény;
  3. sajátos nevelési igényű gyermek esetében a fővárosi Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

 

 

 

 

 

 

Tankerületünkben a Nagy Imre - , és a Karácsony Sándor Általános Iskolákban indítunk egy-egy logopédiai osztályt, oda azonban csak a fenti Szakértői Bizottság javaslata alapján lehet beiratkozni!

  1. Nyilatkozniuk kell a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (közösen vagy valamelyik szülő egyedül gyakorolja a szülői felügyeleti jogot). A nyilatkozathoz igazoló dokumentumot kell csatolni (pl. bírói végzés).
  2. Beíratáskor a szülőnek nyilatkoznia kell, hogy a gyermek részére melyik tantárgyat választja: erkölcstant (iskola oktatja) vagy a hit-és erkölcstant (a választott egyház oktatja).

 

  1. Felelősségi nyilatkozatot kell kitölteniük arról is, hogy a lakcímkártyán szereplő ingatlanban életvitelszerűen élnek-e, illetve amennyiben lakcímkártyával nem rendelkeznek, annak okát is szükséges megjelölni!

 

A nyilatkozatok az óvodákban hozzáférhetőek, de természetesen a beiratkozáskor is rendelkezésre állnak.

 

  1. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetében a következő dokumentumok szükségesek a gyermek beíratásához:

 

  1. regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
  2. tartózkodási kártya (maximum 5 évig érvényes); vagy
  3. állandó tartózkodási kártya (10 évig érvényes, kivéve az EGT-állampolgárokat, akiknek határozatlan ideig érvényes).

 

Ha a gyermek tankötelezettségét külföldön kívánja megkezdeni, a Szülőnek (felügyeleti joggal rendelkezőnek) a törvény értelmében a kerületileg illetékes Kormányhivatalban ezt be kell jelentenie, és erről a körzetes iskolát is szükséges tájékoztatni.

 

Kérjük, hogy gyermeke érdekében beiratkozáskor tájékoztassa az intézményt a gyermek esetleges gyógyszeres kezeléséről, különleges étkeztetéséről, tartós betegségéről!

 

Az iskola igazgatója a gyermek felvételéről szóló tájékoztatót vagy az elutasításról szóló határozatot április 21-ig küldi meg a szülőnek. A felvétel elutasítása esetén a szülő 15 napon belül fellebbezést nyújthat be az iskola igazgatójánál, aki azt 8 napon belül továbbítja a Tankerület igazgatójának.

 

Sikeres iskolaválasztást kívánunk:

 

                                               

 

                                                                                                  Tóth János

                                                                                          tankerületi igazgató sk.

 

 

Letölthető mellékletek:

2. sz. melléklet

3. sz. melléket

 4. sz. melléklet 

5. sz. melléklet

—————

Vissza