Pályázatok

Támop 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben

 

A magyar közoktatás az elmúlt évtizedekben, főként a 90-es évek kezdetétől nagy

változásokon ment keresztül, mind a rendszer hatékonyságát, mind irányítását és

finanszírozását tekintve. A 2000-ben elvégzett kompetencia alapú PISA mérés eredményei világítottak rá először arra, hogy a 15 éves korosztály mintegy 20 százaléka súlyos olvasási, és a matematikai nehézségekkel küzd, amit a 2006-os vizsgálat is megerősített.

Ugyancsak évek óta elégedetlenek a munkaadók az oktatásból a munkaerőpiacra kilépők

felkészültségével. Mindezek a negatív jelzések, illetve a hazai mérések eredményei is a

szakterület korszerűsítését sürgették. A közoktatás hosszú távú stratégiája már pontosan

megjelöli a fejlesztés irányait, eszközrendszerét. A Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban:

Nat) a tartalmi szabályozást helyezte új alapokra.

A pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és

esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.

A pályázat további célja, hogy a regionális operatív programok keretében megvalósuló

infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.

            Intézményünk a 2008/2009-es tanévben nyerte meg a pályázatot, melynek keretében matematikai-logikai, szövegértési és szociális kompetenciaterületen kezdtük meg tanulók fejlesztését alsó és felső tagozaton. A pályázat fenntartási ideje öt év.