Iskolánk nevelő-oktató munkájának kiemelt területei

1.  Minőségi alapozás, biztos olvasási, írási, számolási és beszédkészség kialakítása a tanulók egyéni tempójához,  képességéhez,  életkorához igazodó módszerek alkalmazásával

 

2. Tehetséggondozás: anyanyelvi, angol és német nyelvi, természettudományi,  matematikai  és  informatikai  területeken plusz órák biztosításával, szakkollégiumi rendszerrel, versenyeztetéssel

 

3.  Szakkorrepetálás: lemaradó tanulók felzárkóztatására

 

4.  Sokoldalú sporttevékenység a személyiség fejlesztése, az egészség megőrzése érdekében

 

Az   alsós  gyerekek   napirendjébe   beépül a mozgásfejlesztés.

A   matematika   tantárgy   oktatására   heti  plusz  egy órát   fordítunk alsó tagozatban, ez lehetőséget ad a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra.

Angol és német nyelvet oktatunk csoportbontásban 3. osztálytól.

Informatika tantárgyat 4. évfolyamtól oktatunk heti 1 órában.

 

Rendhagyó iskolanapokkal gazdagítjuk tanulóink ismeretszerzését:

szeptemberben:          „Újra együtt”

novemberben:             „A tudomány napja”

áprilisban:                  „Egészségnap”

júniusban:                   Gála

Intézményünkben 2011. szeptemberétől kislétszámú logopédiai osztály működik az 1-3. évfolyamon.

 

Tanítványainknak reggel  6:30-tól 17 óráig biztosítunk ügyeletet.